KROK 1. PRZYGOTOWANIE TOWARU:

Zapakować zużyty sprzęt, załączając dokładne dane osobowe lub dane do FV, (wypełniając formularz dostawy):

  • imię i nazwisko / nazwa firmy
  • adres zamieszkania zgodny z dowodem osobistym
  • nr telefonu
  • adres e-mail
  • seria, nr dowodu osobistego
  • dane banku oraz nr rachunku bankowego klienta
  • NIP – jeśli ma zostać wystawiona FV

UWAGA: BRAK LUB BŁĘDNIE PODANE DANE ZNACZNIE PRZEDŁUŻĄ ROZLICZENIE TRANSAKCJI ORAZ ZAPŁATĘ ZA TOWAR.

 

 

KROK 2. WYSYŁKA TOWARU

Zamówić kuriera:

DPD NA NASZ NR KLIENTA

KOSZT PRZESYŁKI ODEJMIEMY PRZY ROZLICZENIU TOWARU.

LUB

WYSŁAĆ TOWAR W INNY SPOSÓB NA ADRES:

ELEKTRORECYKLING BARTOSZ KUBICKI

UL. KOLEJOWA 36

64-300 NOWY TOMYŚL

 

 

KROK 3. SELEKCJA , WAŻENIE oraz WYCENA TOWARU

 

  • Po otrzymaniu przesyłki, towar jest segregowany i wyceniany ze względu na jego rodzaj oraz jakość.
  • Następnie towar jest ważony z dokładnością do 0,5 kg., na tej podstawie wystawiona zostaje specyfikacja przyjęcia towaru na magazyn
  • Na podstawie tych danych powstaje dokument PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNEGO (PW) zawierający dokładne ilości oraz wartość dostarczonego towaru zgodna z cennikiem

 

 

KROK 4. ROZLICZENIE Z KLIENTEM

Na podstawie dokumentu PW zostaje wypłacona klientowi należność przelewem zgodnie z podanymi danymi do przelewu.

UWAGA: BRAK LUB BŁĘDNE DANE ZNACZNIE PRZEDŁUŻĄ ROZLICZENIE TRANSAKCJI ORAZ ZAPŁATĘ ZA TOWAR.